Jesteśmy reakcją na głęboki kryzys dotykający człowieka i w konsekwencji również naturę. Tworzymy dostępny dla wszystkich, powiększający się, pokojowy ruch społeczny na rzecz życia, który odważnie i czule wspiera osoby oraz zmienia społeczeństwo w związku z katastrofami klimatyczną i ekologiczną. Budujemy alternatywę do obecnego systemu kulturowego, ekonomicznego i politycznego oraz wpływamy na ten istniejący, ciesząc się ze wsparcia wytwarzanej w ten sposób wspólnoty. Rozumiemy, że jesteśmy częścią większej zmiany.

Dlaczego to coś nowego?

Wskazujemy na głębokie przyczyny kryzysów: klimatycznego i ekologicznego. 

Wiemy, że odejście od paliw kopalnych nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Dlatego sięgamy po solidarność, troskę i odważne zaangażowanie. Budujemy ruch, który łączy działania kampanijne i polityczne ze wspólnotowymi.

Dołącz do ruchu